ماه فروز

گاهی ذوق هنرمند تو را میبرد به ذات طبیعی هستی و هر روزت را رنگی تازه می بخشد.

ماه فروز با مهارتی که در رنگ و لعاب دارد این حس بی آرایه و آشنا را در شما زنده نگه می دارد.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

کاسه گود کرم با گل آبی سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF118کاسه گود کرم با گل آبی سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5.5 سانتی مت..

9,600 تومان

کاسه گود نارنجی قاجار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF108کاسه گود نارنجی قاجار سایز ۹ قطر ظرف 9.5 سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترکاسه ن..

9,600 تومان

کاسه گود قهوه ای روشن گلدار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF119کاسه گود قهوه ای روشن گلدار سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی..

9,600 تومان

کاسه گود صورتی گلدار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF116کاسه گود صورتی گلدار سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترکاس..

9,600 تومان

کاسه گود صورتی با گل های رنگارنگ سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF117کاسه گود صورتی با گل های رنگارنگ سایز ۹قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5.5 سانت..

9,600 تومان

کاسه گود سرمه ای سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF111کاسه گود سرمه ای سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترکاسه سر..

9,600 تومان

کاسه گود سبز روشن گلدار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF113کاسه گود سبز روشن گلدار سایز ۹قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5.5 سانتی مترکاسه..

9,600 تومان

کاسه گود سبز تک گل سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF121کاسه گود سبز تک گل سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترکاسه ..

9,600 تومان

کاسه گود سبز آبی روشن گلدار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF115کاسه گود سبز آبی روشن گلدار سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5.5 سان..

9,600 تومان

کاسه گود زرد با گل آبی سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF112کاسه گود زرد با گل آبی سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترد..

9,600 تومان

کاسه گود آبی قاجار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF109کاسه گود آبی قاجار سایز ۹ قطر ظرف 9.5 سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترکاسه آبی ..

9,600 تومان

کاسه کوچک نارنجی قاجار سایز 10 ماه فروز

کد کالا: DMF106کاسه کوچک نارنجی قاجار سایز 10قطر ظرف 10 سانتی متر ارتفاع4 سانتی مترکاسه نارنجی ..

11,000 تومان

کاسه کوچک قرمزگلدار سایز 10 ماه فروز

کد کالا: DMF105کاسه کوچک قرمزگلدار سایز 10قطر ظرف 10 سانتی متر ارتفاع4 سانتی مترکاسه قرمز با گل..

11,000 تومان

کاسه کوچک زرد با گل آبی سایز 10 ماه فروز

کد کالا: DMF107کاسه کوچک زرد با گل آبی سایز 10 ماه فروزقطر ظرف 10 سانتی متر ارتفاع4 سانتی مترکا..

11,000 تومان

کاسه کرم گلدار ماه فروز

کد کالا: DMF134کاسه کرم گلدارقطر ظرف 15 سانتی متر ارتفاع 6 سانتی مترکاسه به رنگ کرم با گلهای زر..

28,800 تومان

کاسه کرم گل قرمز ماه فروز

کد کالا: DMF145کاسه کرم گل قرمزقطر ظرف 19 سانتی متر ارتفاع 6 سانتی مترکاسه به رنگ کرم با گلهای ..

48,000 تومان