ماه فروز

گاهی ذوق هنرمند تو را میبرد به ذات طبیعی هستی و هر روزت را رنگی تازه می بخشد.

ماه فروز با مهارتی که در رنگ و لعاب دارد این حس بی آرایه و آشنا را در شما زنده نگه می دارد.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

کاسه گود کوچک کرم با گل قرمز سایز ۱۰ ماه فروز

کد کالا: DMF102کاسه گود کوچک کرم با گل قرمز سایز ۱۰قطر ظرف 10 سانتی متر ارتفاع6 سانتی مترکاسه ک..

11,000 تومان

کاسه گود کوچک زرد با گل قرمز سایز ۱۰ ماه فروز

کد کالا: DMF101کاسه گود کوچک زرد با گل قرمز سایز ۱۰قطر ظرف 10 سانتی متر ارتفاع6 سانتی مترکاسه ز..

11,000 تومان

کاسه گود کرم با گل قرمز سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF123کاسه گود کرم با گل قرمز سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی متر..

9,600 تومان

کاسه گود کرم با گل آبی سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF118کاسه گود کرم با گل آبی سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5.5 سانتی مت..

9,600 تومان

کاسه گود نارنجی قاجار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF108کاسه گود نارنجی قاجار سایز ۹ قطر ظرف 9.5 سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترکاسه ن..

9,600 تومان

کاسه گود قهوه ای روشن گلدار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF119کاسه گود قهوه ای روشن گلدار سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی..

9,600 تومان

کاسه گود صورتی گلدار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF116کاسه گود صورتی گلدار سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترکاس..

9,600 تومان

کاسه گود صورتی با گل های رنگارنگ سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF117کاسه گود صورتی با گل های رنگارنگ سایز ۹قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5.5 سانت..

9,600 تومان

کاسه گود سبز روشن گلدار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF113کاسه گود سبز روشن گلدار سایز ۹قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5.5 سانتی مترکاسه..

9,600 تومان

کاسه گود سبز تک گل سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF121کاسه گود سبز تک گل سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترکاسه ..

9,600 تومان

کاسه گود سبز آبی روشن گلدار سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF115کاسه گود سبز آبی روشن گلدار سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5.5 سان..

9,600 تومان

کاسه گود زرد با گل آبی سایز ۹ ماه فروز

کد کالا: DMF112کاسه گود زرد با گل آبی سایز ۹ قطر ظرف 9  سانتی متر ارتفاع 5 سانتی مترد..

9,600 تومان

کاسه کوچک نارنجی قاجار سایز 10 ماه فروز

کد کالا: DMF106کاسه کوچک نارنجی قاجار سایز 10قطر ظرف 10 سانتی متر ارتفاع4 سانتی مترکاسه نارنجی ..

11,000 تومان

کاسه کوچک قرمزگلدار سایز 10 ماه فروز

کد کالا: DMF105کاسه کوچک قرمزگلدار سایز 10قطر ظرف 10 سانتی متر ارتفاع4 سانتی مترکاسه قرمز با گل..

11,000 تومان

کاسه کوچک زرد با گل آبی سایز 10 ماه فروز

کد کالا: DMF107کاسه کوچک زرد با گل آبی سایز 10 ماه فروزقطر ظرف 10 سانتی متر ارتفاع4 سانتی مترکا..

11,000 تومان