مسینو

مسینو
نمایش:
مرتب کردن براساس:

کاسه مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS101کاسه مسی کوچک قطر13 ساتی مترارتفاع 4 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنیک : چک..

48,000 تومان

کاسه مصری مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS107کاسه مصری مسی کوچکقطر22 ساتی مترارتفاع 13.5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنیک : ..

180,000 تومان

کاسه مصری مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS108کاسه مصری مسی بزرگقطر27 ساتی مترارتفاع 18 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنیک : چک..

210,000 تومان

کاسه مربع مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS102کاسه مربع مسی کوچک قطر16 ساتی مترارتفاع5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنیک ..

84,000 تومان

کاسه مربع مسی متوسط مسینو

کد کالا: DMS103کاسه مربع مسی متوسطقطر23 ساتی مترارتفاع 8 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنیک : چک..

115,000 تومان

کاسه مربع مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS104کاسه مربع مسی بزرگقطر31 ساتی مترارتفاع 10 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنیک : چک..

165,000 تومان

کاسه مثلث مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS105کاسه مثلث مسی کوچکقطر15.5 ساتی مترارتفاع 5.5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنیک :..

84,000 تومان

کاسه مثلث مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS106کاسه مثلث مسی بزرگقطر22 ساتی مترارتفاع 8 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنیک : چکش..

115,000 تومان

ظرف پایه دار مسی سایز کوچک مسینو

کد کالا: DMS401ظرف پایه دار مسی سایز کوچکدهانه 17 ساتی مترارتفاع 13 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیرای..

83,000 تومان

ظرف پایه دار مسی سایز بزرگ مسینو

کد کالا: DMS402ظرف پایه دار مسی سایز بزرگدهانه 26.5 ساتی مترارتفاع 20 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیر..

165,000 تومان

سینی هشت ضلعی مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS303سینی هشت ضلعی مسی  کوچکقطر 23.5 ساتی مترارتفاع 2 سانتی مترتکنیک : حکاکیقابل شستش..

98,000 تومان

سینی هشت ضلعی مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS304سینی هشت ضلعی مسی  بزرگقطر 38 ساتی مترارتفاع 4 سانتی مترتکنیک : حکاکیقابل شستشو ..

192,000 تومان

سینی مجمعه مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS305سینی مجمعه مسی  کوچکقطر 22 ساتی مترارتفاع 2.5 سانتی مترمصرفیقابل شستشو با آبغیر ..

63,000 تومان

سینی مجمعه مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS306سینی مجمعه مسی  بزرگقطر 35 ساتی مترارتفاع 3.5 سانتی مترتکنیک: چکش کاریمصرفیقابل ..

123,000 تومان

دیس مستطیل مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS201دیس مستطیل مسی کوچکابعاد25*18 ساتی مترارتفاع 2.5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکن..

105,000 تومان

دیس مستطیل مسی متوسط مسینو

کد کالا: DMS202دیس مستطیل مسی متوسطابعاد21*31 ساتی مترارتفاع 2.5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتک..

120,000 تومان