آیلین ابریشمی

آیلین ابریشمی کارشناس صنایع دستی -گرایش فلز و جواهرسازی است. وی با تکیه بر دانش آیکونوگرافی ( دانش نقش مایه ها ) که به تفکیک و شناخت لایه های معنایی در آثار هنری می پردازد، جواهراتی به وجود می آورد که روایتگر داستانها و اشارات بسیار غنی از فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی ست. همچنين اهتمام بر بازنمايي نقش مايه هاي نمادين ادبي از طريق فرم و تصوير ، مي تواند گزينشي آگاهانه در جهت ، حفظ، احياء و تقويت فرهنگ و تمدن ایرانی با تكيه بر ادبيات حماسی و اسطوره ای باشدنقش مايه هايي كه با تكيه بر ظرافت فني و هنري از تركيب بندي منسجمي برخوردارند.

هیچ کالای در لیست وجود ندارد.