راما مرندی

راما مرندی محصولات خود را  بسان قطعات طبیعی ، کاربردی و زیبا  با نگرشی بر سنت کهن حجاری سنگ ، به خدمت گرفتن جوهره ذاتی مواد و زیبائی شناسی مبتنی بر مینیمالیسم  با طراحی مدرن پدید اورده است .  این آثار  تماما دست ساز بوده و در تعدادی محدود ساخته  می شوند ، با روغن های طبیعی اشباع شده و در مقابل حرارت و رطوبت مقاوم می باشند .


هیچ کالای در لیست وجود ندارد.