شاهین اتفاق

شاهین اتفاق از سال 1392 فعالیت خود را با تلفیق آهن در کنار مس آغاز کرد و با یادآوری اشعار پدر بزرگش  آنها را روی چراغ های آهنین حک کرد،حال چراغ هایی دارد از جنس کالیگرافی آهنین.کلمات براق که بر روی زمینه ای سیاه و مات خود نمایی می کنند و با زوشن شدن شروع به درخشیدن می کنند.این کلمات مرکز محور با رسیدن به حباب روشنایی به درون همه ما اشاره دارد.

پرنده آشنای هویت ایرانی،وحدت را به فرم ها آورده و آن را به نوع کاربردی و منحصر به فرد ی تبدیل کرد.ترکیب پرنده با نوشته های فارسی تکمیل کننده سبک ایرانی در کارهای این هنرمند است.

هیچ کالای در لیست وجود ندارد.