مسینو

مسینو
نمایش:
مرتب کردن براساس:

کاسه مصری مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS107کاسه مصری مسی کوچکابعاد 22*22 ساتی مترارتفاع 13.5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتک..

190,000 تومان

کاسه مصری مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS108کاسه مصری مسی بزرگابعاد27*27 سانتی مترارتفاع 18 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنی..

240,000 تومان

کاسه مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS101کاسه مسی کوچک قطر13 سانتی مترارتفاع 4 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنیک : چ..

55,000 تومان

کاسه مربع مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS102کاسه مربع مسی کوچک ابعاد 16*16 سانتی مترارتفاع5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیرای..

75,000 تومان

کاسه مربع مسی متوسط مسینو

کد کالا: DMS103کاسه مربع مسی متوسطابعاد23*23 سانتی مترارتفاع 8 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنی..

120,000 تومان

کاسه مربع مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS104کاسه مربع مسی بزرگابعاد31*31 سانتی مترارتفاع 10 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنی..

175,000 تومان

کاسه مثلث مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS105کاسه مثلث مسی کوچکابعاد 15.5*15.5 سانتی مترارتفاع 5.5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیرا..

75,000 تومان

کاسه مثلث مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS106کاسه مثلث مسی بزرگابعاد 22*22 سانتی مترارتفاع 8 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتکنی..

120,000 تومان

ظرف پایه دار مسی سایز کوچک مسینو

کد کالا: DMS401ظرف پایه دار مسی سایز کوچکدهانه 17 ساتی مترارتفاع 13 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیرای..

105,000 تومان

ظرف پایه دار مسی سایز بزرگ مسینو

کد کالا: DMS402ظرف پایه دار مسی سایز بزرگدهانه 26.5 سانتی مترارتفاع 20 سانتی مترمناسب برای سرو و پذی..

200,000 تومان

سینی گرد مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS302سینی گرد مسی  بزرگقطر 29 سانتی مترارتفاع 3 سانتی مترتکنیک : چکش کاریقابل شستشو ب..

105,000 تومان

سینی هشت ضلعی مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS303سینی هشت ضلعی مسی  کوچکقطر 23.5 سانتی مترارتفاع 2 سانتی مترتکنیک : حکاکیقابل شست..

80,000 تومان

سینی هشت ضلعی مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS304سینی هشت ضلعی مسی  بزرگقطر 38 سانتی مترارتفاع 4 سانتی مترتکنیک : حکاکیقابل شستشو..

210,000 تومان

سینی مجمعه مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS305سینی مجمعه مسی  کوچکقطر 22 سانتی مترارتفاع 2.5 سانتی مترمصرفیقابل شستشو با آبغیر..

65,000 تومان

سینی مجمعه مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS306سینی مجمعه مسی  بزرگقطر 35 سانتی مترارتفاع 3.5 سانتی مترتکنیک: چکش کاریمصرفیقابل..

105,000 تومان

دیس مستطیل مسی کوچک مسینو

کد کالا: DMS201دیس مستطیل مسی کوچکابعاد25*18 سانتی مترارتفاع 2.5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتک..

95,000 تومان

دیس مستطیل مسی متوسط مسینو

کد کالا: DMS202دیس مستطیل مسی متوسطابعاد21*31 سانتی مترارتفاع 2.5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییت..

235,000 تومان

دیس مستطیل مسی بزرگ مسینو

کد کالا: DMS203دیس مستطیل مسی بزرگابعاد24*35 سانتی مترارتفاع 2.5 سانتی مترمناسب برای سرو و پذیراییتک..

135,000 تومان

بشقاب پیش دستی گرد مسینو

کد کالا: DMS301بشقاب پیش دستی گرد قطر 19 سانتی مترارتفاع 2.5 سانتی مترتکنیک : چکش کاریقابل شستش..

105,000 تومان