هف

‎هف بنا دارد "هویت فاخر" را با تأثیرپذیری از هنر دیرپای فرهنگ ایرانی در طراحی و ساخت محصولات دکوراتیو خانگی به کار گیرد.

مجموعه گردآوری شده میزهایی است که با الهام از عناصر معماری ایرانی طراحی و ساخته شده است.

نوآوری در بستر فرهنگ ایرانی و تولید، با کیفیت جهانی خواسته پدیدآورندگان این مجموعه است.

طراحی محصولات پیش روی به کوشش علی شریفی امید صورت گرفته و ساخت و تولید آنها در کارگاه گروه هف انجام پذیرفته است.

هف در شروع یک راه طولانی است و امیدوار است از حمایت هنرمندان و هنردوستان ایرانی بهره مند گردد.

هیچ کالای در لیست وجود ندارد.